Menu
Palatine,
zabýváme se kompletními dodávkami staveb a realizacemi obchodních jednotek.

GDPR

 1. Naše stavební společnost PALATINE s.r.o. se sídlem Tasovice 144, 671 25 Hodonice, IČO: 27736130, zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
  • Jméno a příjmení
  • Adresa bydliště
  • Telefonní číslo
  • E-mailová adresa
  • IP adresa
 2. Jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) nařízení.
 3. Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě.
 4. Na emailovou adresu vám budou Správcem zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem Správcem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední kupní smlouvy mezi smluvními stranami.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • Na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  • Právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu Správce.